Labirinta diametrs 45mm. Cena 7.00 eiro/ alpaks.

  Tu, Bezgalīgās Pacietības Dievs, man parādīji, ka ir cits ceļš, līkumots ceļš. 

Ejot, pa šo ceļu, manas ilgas un cerības pieaug, kad pietuvojos centram, bet tad es atkal tieku aizvests prom.
Taču tieši šis ceļš daudz vairāk līdzinās manai dzīvei.
Kad, ejot pa šo ceļu, lieku pēdu aiz pēdas, reizēm nemaz nešķiet, ka tuvojos mērķim, kaut patiesībā visu laiku virzos tam pretim.
Bet Tu esi  Pārsteigumu un Noslēpumu Dievs, un ne jau es nosaku savu ceļu. Labirints ir zīme tam, ka es pakļaujos noslēpumam, ne droši saredzot, bet paļāvībā, ka ceļš, kas līkumo tuvāk un tālāk, beidzot aizved uz Centru, kas esi Tu.

Kopš 4. gadsimta viena ceļa labirints kļuva par vienu no visplašāk izplatītajiem kristīgajiem simboliem cilvēka ceļam pie Dieva. Labirints simbolizē ceļu cauri laikam un pieredzei, to parasti iet klusumā, nesteidzoties. Senatnē, laikā, kad nebija iespējams doties svētceļojumā uz Jeruzālēmi, ticīgie gāja pa labirintu, veicot simbolisku svētceļojumu uz Svēto pilsētu.


Senajā Kubeselē, Gaujas nacionālā parka kultūrvēsturiskajā zonā, līdzās senatnīgajai Krimuldas baznīcai un kādas bijušās ēkas, iespējams rijas, pamatiem, kura redzama arī J.Kr. Broces zīmējumā, izveidots labirints. Labirinta ideju Krimuldas draudzes locekļi guvuši Francijā - Šartras katedrālē, apskatot 13. gs. sākumā uz baznīcas grīdas izveidoto labirintu, kas ir visplašāk pazīstamais viena ceļa labirints.

Turaidas valdnieks, lībiešu karalis Kaupo, veica svētceļojumu uz Romu pie pāvesta Innocenta III 1203. gadā. Apritot 800 gadiem kopš šī senā notikuma, izveidots labirints kā piemiņa Kaupo ceļojumam. Krimuldas labirinta centrā ir simbolisks lilijas zieds, jo saglabājies nostāsts par balto lilijas ziedu, kas sargājot Krimuldas baznīcu valdniekam Kaupo parādījies sapnī. Lilijas ziedu vienā rokā tur arī mazais Krimuldas baznīcas eņģelītis, kas kalpo kanceles apgaismošanai.

Labirintu atklāja 2002. gada 20. oktobrī. Tā veidošanu finansiāli atbalstīja Latvijas Zaļā punkta klubs.

Lūk runājamais teksts, kas saistīts ar šo labirintu, virzoties ar smailu priekšmetu, pa tā ceļu uz centru.